Object

Werpsteen/Slingerkogel

Instelling/bron: Museum Jan Cunen

Over het algemeen wordt van prehistorische samenlevingen een beeld geschetst van een harmonieuze maatschappij waarin het collectief belangrijk was. Toch zullen individualisme en de bijbehorende conflicten ongetwijfeld een rol hebben gespeeld. Wapens vormen daarvoor een aanwijzing. Vanaf de ijzertijd worden in vrijwel alle nederzettingen zogenaamde slingerkogels aangetroffen. Deze stenen werden geworpen met behulp van een leren slinger.

In Oss zijn dergelijke kogels in een aantal bijzondere contexten aangetroffen. In de wijk Schalkskamp lagen er ruim tweehonderd in een greppel die de nederzetting omgrensde. In de wijk Ussen zijn in de sporen van een boerderij maar liefst honderdvierentwintig slingerkogels gevonden. De kogels kunnen zijn gebruikt voor de jacht, maar ook voor het beslechten van conflicten of zelfs oorlogen. Naast kogels kwamen ook wapens voor, zoals zwaarden en speer- en lanspunten. Deze worden vooral teruggevonden in een rituele of grafcontext, zelden in een nederzetting. Dit wijst op een speciale betekenis van de objecten en het gebruik daarvan.