Object

Zonder titel

Instelling/bron: Museum Jan Cunen

Van de Camps' sculptuur is wel beschreven als 'organische geometrie'. De beelden, die vaak uit samengestelde delen bestaan, zijn veelal opgebouwd uit geometrische vormen zoals bollen, schijven en cilinders, die zich binnen het beeld vaak herhalen, spiegelen en roteren. Toch is het resultaat van die samengestelde delen nooit een zuiver geometrische figuur. Hiervoor lijken de beelden te veel op objecten uit de natuur of refereren ze aan gebruiksvoorwerpen, architectuur en thema's binnen de beeldende kunst. De wonderlijke wezens en vormen zijn afgeleid van de schilderijen van Hieronymus Bosch, flora, fauna en gesteenten, de buiging van een lichaam, schepen in de Rotterdamse haven.

Van de Camps inspiratiebronnen zijn legio. Hij werkt in zeer diverse materialen als gietijzer, cement, granito, plastic, koper, staalplaat, gips en teer, polyester en rubber en maakt ongewone combinaties. De beelden bestaan vaak uit een dragend, constructief gedeelte dat hecht samen gaat met een organisch gedeelte. Van de Camp geeft zijn beelden geen titels. Hij vindt het belangrijk dat de beschouwer zijn of haar eigen associaties kan vormen.