Object

Pastoor Pessers (1891-1972)

Instelling/bron: Museum Jan Heestershuis

Pastoor Pessers is geboren in Tilburg in 1891. Op 23 januari 1928 werd de Parochie Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans aan de Boschweg opgericht. Als bouwpastoor werd benoemd A.J.Pessers, destijds kapelaan van St. Jacob in s'Bosch. In april 1928 had de aanbesteding van de kerk en pastorie plaats en op 24 juni 1929 worden de kerk en het hoofdaltaar geconsacreerd. Pastoor Pessers ging in 1965 met emiraat en hij overleed in 1972. Op 30 juni 2013 werd de kerk, tesamen met de H.Pauluskerk (Hoevenbraak) en de St. Servatiuskerk (Wijbosch) in Schijndel, aan de Eredienst onttrokken.