Object

Kanon

Instelling/bron: Museum Klok & Peel

Klokkengieters maakten niet alleen klokken, maar ook andere dingen uit brons. zoals dit kanon. Het maken van kanonnen had voor de klokkengieters voordelen: omdat steden en vorsten behoefte aan kanonnen hadden waren ze gezochte vaklieden. In oorlogstijden werden klokken tot kanonnen omgesmolten. Na de oorlog werden kanonnen weer tot klokken gemaakt. Zo was er altijd werk voor de klok- en geschutgieters. Naast het wapen van de Admiraliteit van Rotterdam vermelden de opschriften de eigenaar D. ADMIRALITEIT TOT ROTTERDAM en de maker CORNELIS OVDEROGGE. Bruikleen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (NISA, Lelystad)