Object

Hortulus Precationum - Het hofken der bedinghen

Instelling/bron: Museum Krona

Peter de Backere (Bacherius, +1601), Hortulus precationum, dat is het Hofken der bedinghen: inhoudende vele schoone ende costelijcke ghebeden, ghetrocken uut diversche heylighe ende gheleerde manner, met sommige ghebeden op die Evangelien vanden vastene, Louvain, 1566. (titelblad ontbreekt). Tekst tussen renaissancistische marge versiering, bestaande uit antieke architectuurelementen als zuilen met hoofdgestel, karyatieden enz. In vergelijking met de Hortus Animae (MRK 0438.2) is dit geschrift minder liturgisch, maar meer catechetisch van karakter. Het boek opent met gebeden voor de preek. Ook treft men verscheidene gebeden aan voor 'de kercke die in benauwtheijt is' (een verwijzing naar de reformatie). Zonder illustraties.