Collectie-item

Moeder van Zeven Smarten

Instelling/bron: Museum Krona

Maria, Moeder van Zeven Smarten, ten halven lijve achter rond venster. Maria, gekleed als kloosterzuster, houdt haar armen in gebed geheven. Vanuit haar hart lopen zeven stralen naar het zwaard voor haar, op de vensterbank. Rondom, op de lijst van het venster, tekstfragmenten uit het Stabat Mater. De verering van de zeven smarten van Maria is vanaf de 15e eeuw wijd verspreid geraakt in de Nederlanden. Onder deze smarten worden veelal de volgende gebeurtenissen uit het leven van Maria en Christus gerekend: de voorspelling van Simeon 'Uw eigen ziel zal door een zwaard doorboord worden (Lucas 2,35), de vlucht naar Egypte, het verlies van de twaalfjarige Jezus in de tempel, de ontmoeting met Jezus tijdens de kruisweg, de kruisiging, de kruisafname en de graflegging.