Collectie-item

Miniatuur aan begin van het evangelie van Johannes

Instelling/bron: Museum Krona

Bladzijde uit gebeden- of bijbelboek met vierdelig miniatuur waarop de evangelisten zijn afgebeeld: linksboven Johannes met de adelaar, rechtsboven Mattheus, linksonder Lucas met de os en rechtsonder Marcus met de leeuw. Onder de miniatuur in het Latijn 'Hier begint het evangelie volgens Johannes. In het begin was het woord.....' De tekst loopt op achterzijde (verso) door. De margeversiering met ranken en vogels wijst op Frans atelier.