Collectie-item

Ontwerptekening voor een monstrans

Instelling/bron: Museum Krona

Ontwerptekening voor een barokke stralenmonstrans. Boven de stam is het Lam Gods weergegeven op het evangelieboek. Het geheel wordt bekroond door God de Vader met onder hem de Heilige Geest in gedaante van een duif. Dit type stralenmonstrans is in veel Brabantse kerken terug te vinden. De tekening wijst erop dat Walter Pompe niet alleen actief was als beeldhouwer. Over zijn bemoeienis met liturgica is overigens weinig meer bekend dan dat hij een houten monstrans heeft ontworpen voor de St. Pieter te Turnhout.