Object

Moeder Gods Kazanskaja

Instelling/bron: Museum Krona

Niet alleen de icoon van Nicolaas de Wonderdoener maar ook de Kazanskaja behoort tot de meest voorkomende iconen van Rusland. Het type is dat van de Hodigitria, maar dan ingekort. De Moeder Gods wordt zonder armen afgebeeld. Het Christuskind staat links van Zijn moeder die haar hoofd licht naar Hem toeneigt. Christus wordt vanaf ongeveer kniehoogte voorgesteld. Hij richt zich direct, frontaal en zegenend tot de beschouwer. Het oerbeeld van de Kazanskaja werd volgens overlevering in 1579 in de buurt van Kazan gevonden door het meisje Matrena. Zij was op zoek gegaan naar deze icoon nadat de Moeder Gods verschillende malen aan haar in haar dromen verschenen was. Bij deze gelegenheden wees de Moeder Gods op de plaats waar de icoon begraven was. De Kazanskaja speelt een grote rol in de geschiedenis van Rusland en is o.a. nauw gerelateerd aan het huis Romanow. Toen in 1612 Moskou ontzet werd van de Polen, begeleidde de Kazanskaja de ontzettingstroepen. Tsaar Peter de Grote bracht de icoon over naar St.Petersburg, waar zij later in de Kazanse kathedraal werd opgesteld. Ook werd haar hulp ingeroepen in de strijd tegen Napoleon. Tijdens de Japans-Russische oorlog verdween de icoon, later dook het op in het Vaticaan, waar zij heden ten dage nog bewaard wordt. Op de randen van de icoon staan links een Engelbewaarder, de martelares de H. Katharina, en mogelijk de H. Paraskeva, patrones van vrouwen, kooplieden maar ook van dieven. De rechterrij wordt aangevoerd door de H.Johannes de Doper, de H. Maria van Egypte en een nog niet geïdentificeerde martelares.