Object

Vrouwen bij het graf (?)

Instelling/bron: Museum Krona

Een uitgebreid reisicoon in brons gegoten met blauw en wit email; In het midden zijn drie vrouwen te zien bij het graf van Christus. Het zijn de drie Maria's, Maria Magdalena, Maria Ceophas en Maria Salomé. Samen met de apostelen waren zij de eerste getuigen van de verrijzenis van Christus. In de marge aan de bovenkant is een Deïsis afgebeeld: Christsus met de Moeder Gods en de apostel Johannes, aan de uiteinden de aartsengelen Michael en Gabriel. Aan de zijkanten en onderaan staan de de twaalf apostelen.