Object

Birgitta van Zweden aan de voet van het kruis van Christus

Instelling/bron: Museum Krona

Christus aan het kruis met bloedende wonden. Naast het kruis knielt Birgitta van Zweden. Tekst onder de voorstelling: Vera effiges eius crucifixi qui locutus est s. Birgittae Romae in ecclesia s. Pauliextra muros (Ware afbeelding van het H. Kruis in de kerk Paulus buiten de muren waarover de H. Birgitta heeft gesproken)