Collectie-item

Kruisvoet met schedel van Adam

Instelling/bron: Museum Krona

Door zijn kruisdood overwon Christus de zonde begaan door de eerste mens, Adam. Dit gegeven wordt in talrijke middeleeuwse kruisgroepen uitgebeeld. Op de berg Golgotha, Hebreeuws voor schedelplaats, werd het kruis opgericht en stierf Christus. Deze berg wordt vaak, als voet voor het kruis, Maria, Johannes en nog enkele figuren, weergegeven door een rotsachtige bodem die bedekt is met knekels en tenminste een schedel. Deze botten en schedel geven niet alleen aan dat met de berg Golgotha bedoeld is, maar zij symboliseren tevens het triomfale karakter van Christus' kruisdood. Door als mens te sterven, als een tweede Adam, overwon hij de zonde van de eerste mens, van Adam. De schedel onder zijn kruis verwijst naar deze gedachtengang en symboliseert dan ook de schedel van Adam. Bij deze kruisvoet is de schedel als het symbool van Adam als het ware meer herkenbaar gemaakt. De schedel is het in ontbinding verkerende lichaam van de eerste mens geworden. Deze symboliek sluit ook nauwkeuriger op aan de legende dat Adam juist op Golgotha begraven zou zijn.