Object

Moeder Gods uit Deësis

Instelling/bron: Museum Krona

Tegen een gouden achtergrond buigt de Moeder Gods zich naar links, naar haar denkbeeldige Zoon. Haar rechterhand maakt een biddend smeekgebaar, in haar linkerhand draagt zij een uitgerolde schriftrol met daarop de tekst : " Hemelse Koning en Heer, aanvaard het gebed van elke mens die Uw naam verheerlijkt ". Zij gaat gekleed in de voor haar traditionele en symbolische gekleurde kleding: een blauw chiton, een onderkleed afgebiesd met gouden zomen aan hals en polsen waaroverheen een purperen mantel, een himation, is geslagen. Haar hoofd wordt bedekt door een eveneens paarse en met gouden randen afgezette maphorion, een hoofddoek die tot over haar schouders valt. Verwijst het blauw naar de menselijke natuur van Maria, de purperen mantel herinnert aan de goddelijke genade die als het ware om haar lichaam heen is gehangen. Tegen het paars van hoofddoek en mantel lichten drie sterren op. Hun betekenis is enigszins omstreden. Algemeen wordt aangenomen dat zij de maagdelijkheid van de Moeder Gods symboliseren en wel voor, tijdens en na de geboorte van Christus. De Deësis is het centrum van de iconostase, de iconenwand, die in orthodoxe kerken de cultusruimte en altaarruimte afscheidt van de gelovigen. Boven de Koninklijke deur troont Christus de Pantokrator, omgeven door de naar Hem toegekeerde en biddende Deësisgestalten. De Moeder Gods wordt traditioneel rechts van Christus afgebeeld, Johannes de Voorloper links. Al naar gelang het formaat van de iconostase kan het aantal Deësisfiguren oplopen tot vijftien.