Object

Het verschijnsel godsdienst (serie van 10)

Instelling/bron: Museum Krona

In de periode 1985-1986 verscheen er in het NRC Handelsblad een serie artikelen onder de titel 'Het verschijnsel godsdienst' . Bekende columnisten, schrijvers en filosofen, zoals Karel van het Reve, Cornelis Verhoeven, J.L. Heldring, Renate Rubinstein, Rudy Kousbroek en Maarten ’t Hart gaven in de serie hun visie op het fenomeen religie, dat in die jaren steeds minder de aandacht trok. De teneur van de bijdragen wisselde sterk, van kritisch tot positief, van afkeurend tot waarderend. De serie wekte onverwachts veel beroering op onder de lezers van de, als liberaal te boek staande, krant. In de reacties van de lezers werd niet alleen ingegaan op de bijdragen, maar ook op de scherpe, soms hilarische wijze waarop de teksten waren geïllustreerd door Frank Dam. In 2005 heeft het MRK de originele illustraties van Frank Dam verworven.