Object

Laatste Avondmaal

Instelling/bron: Museum Krona

Achter een lange tafel zit Christus temidden van de twaalf apostelen. Hij heeft de linkerarm over Johannes heen, die met zijn hoofd tegen Christus' borst ligt. Links van hem Petrus, rechts van Johannes een apostel (Jakobus?) waarvan het hoofd is verdwenen. Schuin tegenover hem Judas met de geldbuidel op de rug. Tezamen met het reliëf van Christus in de Hof van Olijven (zie MRK inv.nr. 0027) zal dit fragment deel hebben uitgemaakt van een passieretabel dat mogelijk gefunctioneerd heeft in Mariënwater te Koudewater. De aanwezigheid van een dergelijk altaar zou dan aangeven dat de bewoners van de voormalige dubbelabdij ook elders dan in stedelijke centra als 's-Hertogenbosch of Antwerpen stukken bestelden. Mogelijk blijft het ook dat het reliëf afkomstig is uit een noordelijker gelegen dochterklooster dat tijdens de Reformatie gesloten werd en waarvan goederen naar Mariënwater of, later naar het nieuwe klooster in Uden, Maria Refugie, zijn overgebracht.