Object

Offer van Abraham

Instelling/bron: Museum Krona

De centrale voorstelling is het moment waarop Abraham zijn zoon Izaak zou offeren in opdracht van God. Izaak zit geknield voor Abraham bij een altaar. Abraham heft zijn zwaard, maar wordt tegengehouden door een engel. Deze voorstelling wordt beschouwd als een prefiguratie van de kruisiging van Christus. Personen en gebeurtenissen uit het Oude Testament vormen een voorafbeelding van personen en gebeurtenissen uit het Nieuwe Testament.