Object

Daniël

Instelling/bron: Museum Krona

De icoon heeft naar alle waarschijnlijkheid gefunctioneerd in de rij van profeten binnen een kleine Russische iconostase. Onder de profeten zijn er slechts twee baardloos: Habakuk en Daniel. De tekst op de schriftrol verwijst naar Daniel. Hier staat te lezen: ' Hij was uit God, de Heilige kwam los uit de berg als een gehouwen steen.' Deze tekst is gebaseerd op Johannes 1,1 en de profeet Daniel 2, 34.