Object

Broederschap van de geloovige Zielen…

Instelling/bron: Museum Krona

Vouwblad getiteld: INSCHRYFBILJET Broederschap van de geloovige Zielen, Onder de H.H. Namen, JESUS, MARIA, JOSEPH. Op de voorzijde een afbeelding van de verlossing van zielen uit het vagevuur. Binnenin de 'Regelen van deeze Broederschap, zonder verbintenis tot eenige zonde' en het 'Profyt van deze Broederschap', op de achterzijde: 'Opoffering van de goede werken op den Weekelyken dag'.