Object

missie

Instelling/bron: Museum Krona

Nog steeds staat in Uden het 'Retraitehuis' bewoond door leden van de Congregatie Missiezusters Dienaressen van de H. Geest. Het is een dominant gebouw, maar mogelijk nog indrukwekkender was het kloostercomplex, het missiehuis ' Sint Willibrord' te Uden. Hier woonden de mannelijke tegenhangers van de zusters, de missionarissen van het Gezelschap van het Goddelijk Woord, een congregatie door Arnold Janssen gesticht. De gebouwen van ' Sint Willibrord' werden in augustus 1944 opgeblazen en de paters verlieten Uden. Hun missiebusjes bedoeld om ( klein)geld in te zamelen voor hun missie te Flores, Nederlands Indië, lieten zij evenwel in Uden achter. Deze busjes waren overal te vinden; bij de kruidenier, de kapper en bij de mensen thuis. Maar zij niet alleen. In Uden ondervonden de missionarissen van Arnold Janssen duchtige concurrentie van de kruisheren, die hun eigen missie-aktie ' St. Paulus ' voerden. Zij verzamelden gelden voor hun missionaire arbeid te Congo, Brazilië en Java. De paters van de H. Geest, vooral actief in Afrika, verspreidden hun missiebusjes weer vanuit Weert waar hun missionarissen werden opgeleid. Hier was ook de missiebond van de minderbroeders franciscanen gehuisvest. Ook zij hadden een eigen blikje met de populaire Antonius van Padua in reliëf op de voorzijde. Zo had bijna iedere orde of congregatie wel zijn eigen missie, zijn eigen blikje en zijn eigen methodiek om geld in te zamelen. Eerst om ' heidenen te bekeren' later meer om de armen in de Derde Wereld te helpen. De vroegste busjes, spaarpotjes voor het verheven doel, waren gewoon van blik, afgesloten door een dekseltje met een gleuf . Zij waren voorzien van een slotje en een papieren wikkel. Later werd het blik zelf bedrukt, maar bleef de vorm grotendeels hetzelfde. In de jaren '60 van de vorige eeuw trad er een