Object

Engel Gabriël

Instelling/bron: Museum Krona

De brenger van de 'Blijde Boodschap aan Maria' gaat gekleed in een albe waarvan de plooien breed en vooral vertikaal zijn aangezet. Over zijn bovenlichaam is een stola gekruist die grotendeels verdwijnt bij het middel dat met een singel wordt ingesnoerd. De kop met de bij de slapen breed uitstaande, naar achteren weggolvende haren herinnert sterk aan het Koudewater-type. Ook de bewerking van de amict, de halsdoek, verraadt nog de hand van de Meester. Het geheel is evenwel te schetsmatig gebleven. Binnen de birgittijnse gemeenschap, waaruit dit beeld voortkomt, speelt de verering van Maria een zeer vooraanstaande rol. Iedere zuster draagt als eerste de naam van Maria, daarna pas haar kloosternaam. Alle abdijen of priorijen zijn onder bescherming van Maria gesteld. Het is dan ook vanzelfsprekend dat het feest van 'Maria Boodschap' op 25 maart, nog steeds een belangrijke plaats inneemt binnen dit monastieke milieu.