Collectie-item

De droom van Jacob in Betel

Instelling/bron: Museum Krona

Tijdens zijn reis naar Haran nam Jacob een steen als hoofdkussen en ging slapen. Hij droomde van een ladder die tot de hemel reikte, waarlangs engelen omhoogklommen en afdaalden. Bovenaan stond God, die het land beloofde aan Jacobs nakomelingen, de Israëliten. Toen Jacob ontwaakte, richtte hij de steen op en begoot deze met olie. HIj noemde de plek Betel, 'Huis van God'. Genesis 28: 10-22