Object

Apostel Petrus

Instelling/bron: Museum Krona

De apostel Petrus, rustend op een rots met naast zich een haan en boven hem de Heilige Geest in de vorm van een duif. De haan verwijst naar de verloochening door Petrus en zijn berouw daarover.