Object

Ware Kruis - Petrus & Paulus

Instelling/bron: Museum Krona

Rond pelgrimsteken ter herinnering aan een tocht naar Jeruzalem ter gelegenheid van het eerherstel van het ware kruis van Christus na de herovering van Jerusalem op Khusro II. Volgens overlevering werd een deel van het kruis verbrand en de as hiervan gemengd met klei die gebruikt werd voor het maken van dit teken. Onder het kruis twee figuren voorstellende Petrus en Paulus.