Object

Piëta

Instelling/bron: Museum Krona

Een uiterst fijne weergave van de Piëta: de zittende Maria met de gestorven Christus op haar schoot. Met haar rechterarm tilt Maria de rechterarm van Christus op. Met haar linkerhand ondersteunt zij het hoofd van Christus. Rechts van hen staat een treurend engeltje. De Piëta wordt beschouwd als een jeugdwerk van Walter Pompe dat nauw aansluit op een vroege Piëta van Colijn de Nole. In de collectie van het Museum Vleeshuis te Antwerpen wordt een soortgelijke versie in terracotta van Pompe bewaard. Beide werken geven blijk van de studieperiode van de uit Lith afkomstige Walter Pompe waarin hij zowel door de klassiek aandoende stijl van zijn leermeester Michiel van der Voort als door andere vroegere Antwerpse meesters werd beïnvloed. Het is tevens de periode waarin Pompe zich met veschillende soorten materiaal vertrouwd probeerde te maken.