Object

Voorwerpen uit het dagelijks leven van slotzusters

Instelling/bron: Museum Krona

Voorwerpen uit het dagelijks leven van een in beslotenheid levende zustergemeenschap. Onder de objecten bevinden zich ratels, eenvoudig eetservies, houten slippers, hostieijzers, stoven, geselroedes (discipline) enz. Bijzonder voor dit klooster uit Tilburg zijn de doosjes met bonen, die voorheen werden gebruikt bij een stemming over een volgende stap in de kloosteropleiding van een medezuster, zoals inkleding, kleine professie en grote professie. Een witte boon was een teken dat het goed was, een bruine wees op twijfel, een zwarte op afkeuring. Omdat de stemming geheim was, werden bonen gebruikt in plaats van briefjes. Het handschrift was in zo'n besloten gemeenschap gemakkelijk te herkennen.