Object

Hortulus Animae

Instelling/bron: Museum voor Religieuze Kunst

Hortulus Animae (Tuintje van de Ziel), een der vroegste gedrukte gebedenboeken en verwant aan het getijdenboek. Het werk opent met de kalender, gevolgd door de zeven getijden (over de zeven dagen), de boetepsalmen en gebeden. Deze gebeden zijn, anders dan in het oude gebedenboek, ook gericht op allerhande noden en bijzondere omstandigheden. De oorsprong van dit latijns-duitse gebedenboek ligt waarschijnlijk in de Elzas, Straasburg, waar de vroegst bekende uitgave op 13 maart 1498 bij Wilhelm Schaffener van Rappeltsweiler werd gedrukt. In 1501 volgde de eerste duitstalige versie. Tot 1523 volgde er 30 verschillende drukken, waarvan 18 te Straasburg. 1. Hortulus Animae oft het Hoofken der Sielen. Vol Alder devoter ghebedekens ende oefeninghen diemen in der kerkcken lesen sal. Ghemaect bij den eerw. pater Broeder Frans Vervoort, Minderbroeder tot Mechelen. Nu op een nyeu verbetert ende vermeerdert. T Antwerpen, bij M. Foulaert...., 1574. 444 pp. In donkerbruin leren band met twee koperen sloten, 15 x 9,7 cm. Met houtdrukken in de marge, daarin meest, zich herhalende oudtestamentische scènes en figuren, die geen betrekking hebben op de tekst. De miniaturen in de tekstspiegel, uit oude- en nieuwe testament volgen in grote lijnen wel de inhoud van de tekst. Bijzonder zijn de passievoorstellingen bij de getijden. Op schutblad achterin de opmerking dat de typographie van Rutger Velpius, boekhandelaar te Leuven is. 2. Hortulus Animae, dat is Der Sielen Bogaert (...) overgeset uyt de hoogduytsch in ons Nederlantsche tale door H.D. vanden Hout tot troost van alle liefhebbers der Christlycker Devotie. Nae copy gheprent T' Antwerpen, by Jan Keerberghen, 1608. 248 pp. papier in bruin leren band met blinddruk, twee koperen sloten, 16,5 x 10,5 cm. In vergelijking met eerdere uitgave uitgebreider (vooral