Object

Monstrans met beeldjes HH. Bonifatius en Willibrordus

Instelling/bron: Museum voor Religieuze Kunst

De montrans rust op een zeslobbige voet. De voetwelvig is getordeerd en versierd met hoog opgedreven druppelvormen. De brede architectonische bovenbouw is voorzien van gotische motieven als pinakels, luchtbogen en traceerwerk. De cilinderruimte wordt geflankeerd door twee beeldjes van priesters, terwijl in de zijtorens beeldjes van Willibrordus en Bonifatius zijn opgenomen. Tegen de zijkant van de torens twee verzilverde beeldjes van heiligen met een boek in de hand. Bovenaan een beeldje van Maria met Kind tussen een vlammenmandorla. Het geheel wordt bekroond door een crucifix op een wereldbol. De oorspronkelijke, cilindervormige monstrans is in de zeventiende of achttiende eeuw ingrijpend veranderd. De cilinderruimte werd verhoogd en verbreed ter wille van een nieuwe (nu ontbrekende) stralenlunula. Ook de pinakels naast de koepel zijn vernieuwd. De toeschrijving op grond van het meesterteken is onzeker. Het teken werd namelijk door drie meesters gebruikt; Hans von Raedt (stierf in 1588), Hans van Rheidt (werkzaam begin 17de eeuw) en Heinrich Roesberg (meester vanaf 1610-1611).