Object

Laatste Oordeel

Instelling/bron: Museum voor Religieuze Kunst

Drieluik in de trant van Jeroen Bosch (navolger) met links het paradijs, midden het Oordeel van God over de zondige mensheid en rechts de hel. Op het linkerluik, het paradijs, bevindt zich op de voorgrond een tent met daarin enkele personen. Rechts van de tent een engel met gelukzaligen. Meer naar achteren een rivierlandschap met schip en zwemmende mensen. In de lucht een bleke zon. Op het middenluik een scherprechtende Christus tussen apostelen en ouderlingen in de hemel (boven). Onder worden de mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan de zeven hoofdzonden de hel binnen geleid. Scènes uit de hel worden op het rechterpaneel doorgezet. Het altaarstuk wordt ook wel het Maeterlinckaltaar genoemd, naar de museumconservator Louis Materlinck te Gent, tot wiens collectie het stuk begin 20e eeuw behoorde. Volgens dendrochronologisch onderzoek uit het jaar 2000 bestaat het paneel uit twee delen eikenhout, afkomstig uit de Pools-Baltische regio. Het hout zou naar redelijke veronderstelling vanaf 1565 als drager voor een paneel geschikt kunnen zijn.