Object

De gildebreuk (koningsketting) van Overlangel

Instelling/bron: Museum voor Religieuze Kunst

In 1986 verwierf het MRK in de kunsthandel een opmerkelijk stuk: een breuk, dat is een keten met medaillon, koningsvogel en dertien koningsschilden van het gilde van Overlangel. Het komt niet vaak voor dat een dergelijk stuk in de handel terecht komt. In het geval van Overlangel is er dan ook sprake geweest van een uitzonderlijke controverse tussen feestminnende gildenleden versus een strenge pastoor. Kerstmis 1894 trok deze geestelijke leidsman, pastoor Aarts, uiteindelijk aan het langste eind. In de jaren daarvoor had de pastoor meerdere malen, tot op het preekgestoelte aan toe, zijn beklag gedaan over het liederlijke gedrag der gildenleden. De leden zouden vrouwen op de na-kermis in de herberg noden en tracteren. De leden zouden bij voortduring aan hebben gedrongen op een kermis met muziek. Daar de leden de goedbedoelde vermaningen van de geestelijke in de wind bleven slaan, sloeg deze toe. Kerstmis 1894 werden alle leden van het gilde gesommeerd op de pastorie te komen. Tijdens deze bijeenkomst viel het doek voor het gilde. Alle leden stemden ermee in het gilde te ontbinden, de benodigdheden inclusief het zilver te verkopen en de opbrengst te bestemmen voor het lezen van missen voor overleden gildenbroeders. De dreun van de pastoor moet hard zijn aangekomen in het dorp, want het Antonius Abtgilde van Overlangel is nog altijd niet ‘uit zijn slaap gewekt.'