Object

Eerste oormerk voor I&R systeem bij kalf van G. Arentdsen-Raedt, door ir M.P.M. Vos

Instelling/bron: Nationaal Veeteelt Museum