Object

Bedrijfsgroep B. Schrijver, Zwolle, fokveedag Lochem

Instelling/bron: Nationaal Veeteelt Museum