Object

Rol van Luyendijk

Instelling/bron: Nationaal Veeteelt Museum

Apparaat voor het berekenen van de standaardkoe. Uit de leeftijd bij afkalven, de afkalfdatum en de feitelijke productie op een peildatum kan de standaardkoe berekend worden. De productie van een 8-jarige koe, die in februari kalft wordt op 100 gesteld. Op deze manier kan men koeien met elkaar vergelijken t.a.v. de melkporductie. Apparaat bestaat uit draaibare trommel (melkmantel) op onderstel.