Object

Compressor

Instelling/bron: Nationaal Veeteelt Museum

luchtcompressor voor bijv. laboratorium doeleinden