Object

Spermascheider

Instelling/bron: Nationaal Veeteelt Museum

Spermascheiding Apparatuur om sperma te scheiden in zaadcellen met een X chromosoom (voor vrouwelijke nakomelingen) en met een Y chromosoom (voor mannelijke nakomelingen). Bleek helaas niet te functioneren. Het was in 1973, dat Prof. Politiek van een bevriende collega uit de toenmalige DDR (Oost Duitsland) hoorde over een methode om stierensperma te verdelen in fracties, die met een kans van ongeveer 70% stier- (mannelijke) dan wel vaarskalveren (vrouwelijke) zouden geven. Voor de fokkerij zou dat van grote betekenis zijn. De KI verenigingen Midden Brabant en Zuid-West Nederland hadden daar wel oren naar. Na enkele bezoeken aan de DDR werd de benodigde apparatuur aangekocht. Dat kostte toen zo’n ƒ 40.000 (€ 18.000). Een heel bedrag. Men was er van overtuigd - overigens met de hooggeleerde Duitse professor - dat het zou werken. Het systeem werd immers standaard op de laboratoria van de KI stations in de DDR toegepast, dat hadden de Nederlandse bezoekers immers zelf gezien! Het werd een teleurstelling toen bleek dat het resultaat even droevig was als wat er nu over is van het scheidingsapparaat, rommel dus. Overigens wel jammer voor het museum. Het zou een klapstuk zijn geweest. Nu moeten we het doen met wat we terugvonden in Lexmond op de zolder van KI station Zuid-West Nederland.