Object

Transformator

Instelling/bron: Nationaal Veeteelt Museum

Gebruikt voor het regelen van de tempratuur van d verwarmngstafel van het microscoop