Collectie-item

Experimentele kunstschede voor het opvangen van berensperma in fracties

Instelling/bron: Nationaal Veeteelt Museum

Het "spermaorgel" Door de Gezondheidsdienst voor Dieren in Noord-Brabant te Boxtel ontwikkelde kunstschede voor onderzoek van het sperma-ejaculaat van mannelijke varkens. Waarschijnlijk is de associatie met orgelpijpen de reden, dat men dit vreemde ding het "spermaorgel" is gaan noemen. Het is in 1956 bedacht op de Gezondheidsdienst voor Dieren in Boxtel om aan de weet te komen hoe een beer (mannelijk varken) zijn sperma loosde. Door de schotjes, die er in aangebracht waren, stroomden de reageerbuisjes na elkaar vol, zodat de verschillende fracties van het totale sperma-ejaculaat, dat wel een halve liter groot kan zijn, gescheiden werden. Omdat de opgevangen fracties allemaal even groot waren, namelijk de inhoud van de buisjes, kon nauwkeuriger berekend worden hoeveel zaadcellen per fractie geloosd werden. In de laatste buisjes met daarin de zogenaamde waterige fractie bleken nauwelijks zaadcellen aanwezig. Op grond van deze bevinding werd destijds besloten deze fractie voortaan weg te laten lopen. Zo konden ook verdunnings- en houdbaarheidstesten verricht worden per fractie.