Object

Diaserie Type Classification Holstein Friesian Association of America

Instelling/bron: Nationaal Veeteelt Museum

beoordeling en beschrijving van het exterieur, omstreeks 1960 Voor afzonderlijke dia's ga naar menu