Object

Bidprent Maria en Sint Catharina Labouré

Instelling/bron: Noordbrabants Museum

Op de voorzijde staat een voorstelling van de H. Maagd en de H. Catharina Labouré. Aan de binnenzijde staat links Maria, staande op een wereldbol met rijksappelen in de hand en rechts Maria met gespreide armen waaruit genadestralen komen. Op de achterzijde is een afbeelding van een medaille van de Onbevlekte Ontvangenis en Middelares van alle genaden.