Object

Inname van 's-Hertogenbosch (1629)

Instelling/bron: Noordbrabants Museum

Vz: de Nederlandse leeuw verdrijft gedrochten uit een bos (Den Bosch); omschrift: HINC INIMICA MIHI, SILVA EST MEA, CEDITE MONSTRA Kz: binnen een bloemenkrans een opschrift in het Latijn, waarin melding wordt gemaakt van de inname van Den Bosch door Frederik Hendrik, en het monogram LVT De voorstelling op de voorzijde gaat waarschijnlijk terug op spotprenten die gedurende de Tachtigjarige Oorlog circuleerden naar aanleiding van behaalde overwinningen. Vertaling omschrift voorzijde: Verdwijn, jullie vijandelijke monsters, dit bos is van mij Het muntteken "burcht" op de voorzijde naar Looffs functie als stempelsnijder aan de Munt te Middelburg. Ook het jaartal op de keerzijde, waarin door de toevoeging van een streepje van MDCXXX (1630) MDCXXIX (1629) is gemaakt, duidt op een datering in de jaren dertig.