Object

Bidprent Maria

Instelling/bron: Noordbrabants Museum

Voorstelling: Maria staat op een aardbol, die boven een menigte schapen zweeft. Ze houdt de armen gespreid, terwijl zegenende stralen neerdalen op de schapen. Achter Maria staat een kruis. Maria draagt het Christuskind. Haar beeltenis is gevat in een stralenmandola. Boven Maria staat in een boog de tekst: "De Vrouwe van alle Volharding".