Object

Instelling/bron: Provinciaal Depot Bodemvondsten

De delen van deze tuitpot zijn in 2001 gevonden in een kuil tijdens de opgraving in Herpen Wilgendaal. Hier zijn vondsten gedaan uit de periode vanaf het mesolithicum tot en met de late middeleeuwen. Nederzettingssporen zijn er vanaf de late bronstijd tot en met de middeleeuwen, m.u.v. de romeinse tijd. Dit aardewerk wordt Pingsdorf aardewerk genoemd naar de plaats in het Rijnland waar het tussen de 10e en het begin van de 13e eeuw gemaakt is. Ook in andere plaatsen in het Rijnland en in Brunssum en Schinveld is dit soort aardewerk gemaakt. Deze tuitpot is gemaakt op een draaischijf en heeft naast de tuit ook drie bandoren en een beschildering met roodbruine ijzeroxideverf. Aan de binnenkant van de rand van de pot zijn vingerafdrukken te zien in dezelfde verf. Kennelijk is de pot met verfvingers vastgepakt. In de tuitpot zijn vloeistoffen zoals wijn bewaard.