Collectie-item

Instelling/bron: Stadsarchief Breda

Macquette van nieuw te bouwen woningen bij Fort Steurgat Fort Steurgat betreft een onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en is in 1881 gebouwd. Het fort diende ter afsluiting van de Merwede. Het bestaat uit een bomvrije kazerne. In 2001 werd een verbouwing tot twaalf wooneenheden op het fort afgerond