Object

Instelling/bron: Stadsarchief Breda

Exercitie door Korps Rijdende Artillerie (te oordelen naar de hoogte en grootte van de berenmuts) met getrokken kanonnen op terrein van Kazerne veldartillerie Na de ontmanteling van de vesting vanaf 1870 werd het terrein rond de Gasthuisvelden aan de ministerie van oorlog toegewezen. Die bouwde hier huisvesting voor de Veldartillerie genaamd Kazerne veldartillerie. Het Derde Regiment Veldartillerie was tot 1940 de hoofdbewoner van de kazerne die rond 1881 in gebruik was. Door de aanleg van de Fellenoordstraat in 1878 was het terrein in een noordelijk en zuidelijk gedeelte gesplitst. Het noordelijke was in gebruik voor met name gebouwen; het zuidelijk voor exercitieterrein. De grootte van dit zuidelijke gedeelte werd verkleind door de bouw van 13 onderofficierswoningen, de zgn. witte huisjes, gebouwd in 1882 (vermoedelijk te zien links op de gravure). Sinds 1934 ging het complex Seeligkazerne heten