Object

Instelling/bron: Stadsarchief Breda

De 2 van Breda, Ferdinand aus der Fünten en Franz Fischer(bekend als de 3 van Breda), worden per ambulance vervoerd om vrijgelaten te worden uit de Penitentiaire Inrichting De Boschpoort (officiele benaming voor de Koepelgevangenis)