Object

Instelling/bron: Stadsarchief Breda

Protest tijdens de vrijlating van de 2 van Breda, Ferdinand aus der Fünten en Franz Fischer(bekend als de 3 van Breda), uit de Penitentiaire Inrichting De Boschpoort (officiële benaming voor de Koepelgevangenis)