Object

Instelling/bron: Stadsarchief Breda

Mensen kijken door de ramen van het St. Ignatiusziekenhuis naar de vrijlating van de 2 van Breda, Ferdinand aus der Fünten en Franz Fischer(bekend als de 3 van Breda), uit de Penitentiaire Inrichting De Boschpoort (officiële benaming voor de Koepelgevangenis)