Object

Instelling/bron: Stadsarchief Breda

Protest tegen de vrijlating van de 2 van Breda (bekend als de 3 van Breda) , Ferdinand aus der Fünten en Franz Fischer uit de Penitentiaire Inrichting De Boschpoort (officiele benaming voor de Koepelgevangenis)