Collectie-item

Pelgrimsteken ‘miraculeus Mariabeeld Amersfoort’

Instelling/bron: Stedelijk Museum Breda

Pelgrimsteken, vondst van het miraculeus Mariabeeld Amersfoort. Met opschrift: ‘AMERSFOERT MCCCCXLV’. Volgens de legende wordt dit beeldje op 19 december 1444 door Margriete Albert Gysendochter onder het ijs van de Amersfoortse stadsgracht gevonden. Het is hierin gegooid door een meisje dat wil intreden in een van de kloosters in Amersfoort en zich schaamt voor het primitieve beeldje. Na plaatsing van het beeldje in de Onze Lieve Vrouwekapel vinden tal van wonderen plaats en trekt het bedevaartgangers uit heel Nederland. Op het pelgrimsinsigne is Margriete groot afgebeeld. Zij knielt op het ijs met een emmertje naast zich en haalt het beeld uit het water. Op de banderol ( tekstband) boven haar staat ‘Amersfoert’ en op de andere in Romeinse cijfers het jaar waarin het wonder heeft plaatsgevonden: 1444. Zoals tegenwoordig voetbalsupporters wel eens een clubspeldje dragen, zo speldden pelgrims in de Middeleeuwen een insigne op hun kleding van het bedevaartsoord dat ze hadden bezocht. Veel pelgrimsinsignes worden gevonden bij archeologische opgravingen. Vooral in de Zeeuwse delta worden veel insignes in destijds verdronken stadjes en dorpen gevonden. De meeste insignes in de collectie van Breda’s Museum stammen daar ook vanaf. Bij opgravingen in de binnenstad van Breda zijn tot nu toe vrijwel geen insignes gevonden. Slechts één insigne in de collectie van Breda’s Museum is in Breda gevonden. Dit insigne komt uit de verzameling Fons Groneman.