Object

Instelling/bron: West-Brabants Archief

Een gedeelte van de verpondingskaart 1730-1732