Object

Instelling/bron: West-Brabants Archief

Roosendaal: Het vrouwenkoor zong op de internationale vrouwendag in de openbare bibliotheek